O udruzi

Udruga Anias de Moras je najveća udruga aromaterapeuta u Republici Hrvatskoj, a svojim brojnim članstvom prisutna je i izvan njezinih granica. Udruga je javnosti zainteresiranoj za područje aromaterapije poznata po tzv. francuskom modelu aromaterapije te brojnim stručnim seminarima i radionicama iz područja aromaterapije i aromakozmetike. Aktualni predsjednik Udruge, Saša Radulović, od 1997. godine živi aromaterapiju, a djelovanje i primjenu eteričnih ulja proučava i podučava kroz dvije glavne škole aromaterapije – francusku i englesku.

Udruga djeluje s ciljem promicanja i razvijanja aromaterapije (s nagalskom na francuski – medicinski model primijenjene aromaterapije i svih njezinih grana koje uključuju fitoterapiju, primjenu kemotipiziranih eteričnih ulja, biljnih ulja, hidrolata te svih ostalih dijelova i ekstrakata koji dolaze iz biljnog svijeta, a sve s ciljem očuvanja i poboljšanja zdravstvenog aspekata svih živih bića) te slobodnog kreativnog i kulturnog izražavanja u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i u inozemstvu sukladno pravnom poretku dotične države.

Udruga ima za cilj promicanje i poticanje cjelovitog razvoja čovjeka, osobnog rasta i profesionalnog razvoja, promicanje i njegovanje humanog, zdravog i prirodnog načina življenja, stjecanja navika o vođenju brige o čovjekovom zdravlju i kreativnom djelovanju.

Udruga ima za cilj i razvijanje cjelovite kolektivne svijesti o čovjeku i životu, dovođenje u sklad duha i tijela s okruženjem, zdravstveni, ekološki i kulturni razvoj članova Udruge i ostalih zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba. Udruga se osniva i zbog podrške onima koji žele “povratak prirodi i prirodnom” kroz sve aspekte svakodnevnog življenja te općenito unapređenja kvalitete i zdravijeg načina života. Udruga se osniva i sa svrhom promoviranja i razvijanja drugih prirodnih i alternativnih pristupa čovjekovom osobnom razvoju i psihofizičkom zdravlju.

Iz Statuta Udruge Anias de Moras:

ČLANAK 2.

Naziv Udruge glasi: Udruga Anias de Moras. Pojašnjenje naziva: jedan od naziva (u ovom slučaju, Anias de Moras, na pampanga jeziku – većinskom jeziku koji se govori na otočju Filipina) za biljku vetiver (latinski Vetiveria Zizanoides) od koje se dobiva eterično ulje. To je trava čije se korijenje destilira te potom dobiva eterično ulje snažno umirujućeg djelovanja.

ČLANAK 4.

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske. U cilju ostvarivanja djelatnosti za koju je osnovana, Udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske sukladno pravnom poretku dotične države.

ČLANAK 8.

Udruga Anias de Moras je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija građana sa svojstvom pravne osobe.

ČLANAK 16.

Svaka fizička (i pravna) osoba koja želi i prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana te odredbe ovog Statuta, može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe, a članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog zakonskog zastupnika ili predstavnika (fizička osoba).

Članovi Udruge svoju djelatnost i aktivnosti na svim funkcijama i poslovima obavljaju dobrovoljno te za to ne primaju naknadu, ako unaprijed nije drukčije dogovoreno.